Skip to content

Enquesta del pla de mobilitat urbana sostenible de Sellent

Per desenvolupar el Plans de Mobilitat Sostenible (PMUS) de Sellent és fonamental desenvolupar un procés de participació entre la ciutadania que fonamente i complete els anàlisis i propostes tècniques. La podeu trobar a la web que adjuntem a l’enllaç: Agenda 2030 – Municipis 2030.

Cartell del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible
Cartell del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible

Un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible és un instrument de planificació urbana que permet matisar els models de creixement urbans que prioritzen una mobilitat poc sostenible centrada en el vehicle privat i motoritzat .El seu objectiu principal és el d’establir les bases d’un model de ciutat saludable, segura, inclusivaon les persones són el centre. Es tracta d’un pla estratègic que vol prioritzar el transport  amb mitjans no motoritzats proposant un ús racional del vehicle privat per a minimitzar el soroll i la contaminació, i així reorganitzar l’ocupació d’espai públic.