ACTIVITATS D’ATENCIÓ I PROMOCIÓ DEL BENESTAR DE LES PERSONES MAJORS I DONES

Les subvencions van destinades a col·laborar en la programació anual de tallers i
activitats lúdiques, recreatives i funcionals que es facen durant tot l’exercici 2018 pels
ajuntaments, i que tinguen com a finalitat millorar la qualitat de vida de les persones
majors i les dones, tenint en compte els aspectes físics, psicològics i socials que
incidisquen en el seu desenvolupament personal, promovent l’envelliment actiu i
l’apoderament de les dones.

caValencià
es_ESSpanish caValencià