Programa d’incentius a la contractació de persones joves per les entitas locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

EMPUJU 2020. Programa de subvencions destinada a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

La destinació final  d’aquestes ajudes i subvencions és la contractació per part dels Ajuntaments i les Mancomunitats de la Comunitat Valenciana, així com els seus organismes autònoms o altres entitats vinculades o dependents, de joves  de menors  de 30 anys.

L’Ajuntament de Sellent té concedida en el marc d’esta convocatòria, per a l’exercici 2020, una subvenció per a la contractació d’un jove desocupat menor de 30 anys i inscrit en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a peó.

 

caValencià
es_ESSpanish caValencià