Associacions

Les associacions són una agrupació de persones que decideixen unir-se de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir una finalitat comuna d'interès general o particular, sense ànim de lucre. Per fer-ho es comprometen a posar en comú llurs coneixements, activitats o recursos econòmics, amb caràcter temporal o indefinit.
A Sellent existeixen 9 Associacions locals, que són vertaders òrgans de participació dels veïns en la defensa dels seus interessos comuns.

Societat Colombicultora, fundada en 1924
UNIÓ ESPORTIVA SELLENT, CREADA EN 1983
Associació de Pares d'Alumnes, AMPA, en 1981
Associació d'Ames de Casa, en 1982
Associació de Jubilats i Pensionistes, en 1984
Associació Lluita contra el Càncer, en 1984
Consell Local de la Joventut, en 1987
Societat Musical de Sellent, en 1991