Corporació Municipal

Raquel Sancho - Alcaldesa

Raquel Sancho Reig (Portaveu)

Alcaldessa.

Virginia Artés Ortega

Dª Virginia Artes Ortega

Hisenda, Educació, Sanitat, Benestar Social i Igualtat.

Roberto Navarro Vicent

Roberto Navarro Vicent

Urbanisme, Zones Verds i Edificis Municipals, Noves Tecnologies, Esport, Cultura, Festes i Joventut.

Vicente Monar

Vicente Monar Garcia

Agricultura, Aigües Potables i Medi Ambient, Red Viaria.

M. Dolores Úbeda Penalba

Lola Ubeda Penalba (Portaveu)

Vicenta Sanchís Llacer

Nuria Fernández Sabater