Salutació de l’alcaldessa

Un nou portal més dinàmic, interactiu i a l’abast de tots els nostres ciutadans. Vivim en la societat de la informació, la comunicació digital s’ha posat al capdavant de les noves tecnologies i l’Ajuntament de Sellent assumeix nous reptes i fa un pas més cap a la modernització de l’administració.

És un plaer donar-vos la benvinguda a esta web de l’Ajuntament de Sellent, un lloc des d’on volem facilitar l’accés a tota la informació municipal i una porta oberta a l’Ajuntament.

Dinamitzar i millorar aquesta pàgina web, ha sigut un dels projectes que des d’aquesta Corporació hem volgut desenvolupar, i ho hem fet perquè tots els veïns de Sellent puguem accedir a la
informació del nostre poble, informació que al mateix temps treballem perquè siga la més completa possible. Internet és el camí que les noves tecnologies ens ofereixen.

És una via d’accés als serveis municipals, és una forma fàcil de conèixer els nostres projectes i en definitiva, és una oportunitat única perquè l’Ajuntament entre en les nostres cases i també,
perquè tots els ciutadans ens comuniquem amb el Consistori d’una forma més directa i fluida.

En nom de la Corporació que tinc l’honor de presidir, vos convide a participar, a interactuar amb nosaltres, i així formar part de la comunitat, perquè volem que formeu part del vostre Ajuntament, l’Ajuntament de Sellent.

 


 

Un nuevo portal más dinámico, interactivo y al alcance de todos nuestros ciudadanos. Vivimos en la sociedad de la información, la comunicación digital se ha puesto al frente de las nuevas tecnologías y el Ayuntamiento de Sellent asume nuevos retos y da un paso más hacia la modernización de la administración.

Es un placer daros la bienvenida a esta web del Ayuntamiento de Sellent, un lugar desde donde queremos facilitar el acceso a toda la información municipal y una puerta abierta al Ayuntamiento.

Dinamizar y mejorar esta página web, ha sido uno de los proyectos que desde esta Corporación hemos querido desarrollar, y lo hemos hecho porque todos los vecinos de Sellent podamos acceder a la
información de nuestro pueblo, información que al mismo tiempo trabajamos para que sea lo más completa posible. Internet es el camino que las nuevas tecnologías nos ofrecen.

Es una vía de acceso a los servicios municipales, es una forma fácil de conocer nuestros proyectos y, en definitiva, es una oportunidad única para que el Ayuntamiento entre en nuestras casas y también,
para que todos los ciudadanos nos comuniquemos con el Consistorio de una forma más directa y fluida.

En nombre de la Corporación que tengo el honor de presidir, os invito a participar, a interactuar con nosotros y así formar parte de la comunidad, porque queremos que forméis parte de vuestro Ayuntamiento, el Ayuntamiento de Sellent.

Raquel Sancho Reig
Alcaldessa de Sellent