Sanitat

Centre de Salut

Serveis Socials

Equips específics d'Intervenció a Infància i Adolescència (EEIIA)

És un servei especialitzat d’atenció a famílies amb menors en situació de risc: conflictes entre pares i fills, problemes de parella, separacions conflictives, dificultat a l’hora d’establir pautes educatives, patrons d’interacció violents, etc. Són prioritaris els casos de famílies en què s’ha aplicat una mesura de protecció per als menors (acolliment residencial o amb una família), a fi d’intervindre per afavorir el seu retorn amb la família biològica.

L'EEIIA està format per un equip interdisciplinari (psicòloga i educadora) que actua en els casos derivats pels Serveis Socials municipals o per la Conselleria de Justícia i Benestar Social.

Els municipis que formen la nostra mancomunitat gaudeixen d´aquest servei per trobar-se adherits a la Mancomunitat de la Ribera Alta d’Alzira, a través de convenis col·laboratius.

Enllaços al sistema de Serveis Socials de la Mancomunitat d'Alcàntera, Càrcer, Cotes i Sellent: https://www.alcanteradexuquercarcercotesisellent.es/ca/pagina/serveis-socials-0 https://www.alcanteradexuquercarcercotesisellent.es/ca/pagina/horaris

SERVEIS DE MEDIACIÓ

Servei de Mediació i Intermediació en problemàtiques hipotecàries i desnonaments.

Assessorament jurídic, intermediació i negociació sobre préstecs i prevenció de desnonaments.

Facilitant solucions útils i viables que ajuden a les persones a superar de forma positiva les problemàtiques hipotecàries i familiars.

SERVEIS/PROGRAMES PRESTATS PER A L'EQUIP DE SERVEIS SOCIALS

Els Serveis Socials són el conjunt d'actuacions orientades a millorar el benestar social de la ciutadania mitjançant la prestació d'informació, atenció i suport personal.

  • INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ
  • AJUDA A DOMICILI
  • EMERGÈNCIA SOCIAL
  • CONVIVÈNCIA
  • ABSENTISME ESCOLAR
  • ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
  • RENDA VALENCIANA BÀSICA D'INCLUSIÓ

BANC D'ALIMENTS

Som una organització associada de repartiment, pel que donem l'informació, rebem les sol·licituts i fem tres repartiments cada any d'aliments.

TREBALLS EN BENEFICI DE LA COMUNITAT

Cadascun dels municipis que formen part de la mancomunitat són entitats col·laboradores per a poder portar endavant plans d'execució de pena.

Els treballs en benefici de la comunitat (TBC) són una pena privativa de drets, que en el nostre cas Serveis Socials i l'Administració Local degudament coordinats amb l'Administració Penitenciaria podran establir el tipus d´activitats i el temps de compliment que van a dur a terme els penats al municipi corresponent.