Skip to content

L’Ajuntament de Sellent ha rebut una subvenció  de la Diputació de València destinada a la realització de campanyes de salut pública

L’Ajuntament de Sellent ha rebut una subvenció  de la Diputació de València destinada a la realització de campanyes de salut pública en l’exercici 2023, i concretament per a campanyes de desratització, desinsectació i desinfecció en edificis municipals i clavegueram per import de 894,96 € que s’han dut a terme durant l’any.

logo+claim2023_bl