Skip to content

Sanitat

Centre de salut

Horari: 8.00-11.00 h

Serveis socials

Icona amb quatre figures de diferents colors.

EQUIPS ESPECÍFICS D’INTERVENCIÓ A INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA (EEIIA)

És un servei especialitzat d’atenció a famílies amb menors en situació de risc: conflictes entre pares i fills, problemes de parella, separacions conflictives, dificultat a l’hora d’establir pautes educatives, patrons d’interacció violents, etc. Són prioritaris els casos de famílies en què s’ha aplicat una mesura de protecció per als menors (acolliment residencial o amb una família), a fi d’intervindre per afavorir el seu retorn amb la família biològica.

L’EEIIA està format per un equip interdisciplinari (psicòloga i educadora) que actua en els casos derivats pels Serveis Socials municipals o per la Conselleria de Justícia i Benestar Social.

Els municipis que formen la nostra mancomunitat gaudeixen d´aquest servei per trobar-se adherits a la Mancomunitat de la Ribera Alta d’Alzira, a través de convenis col·laboratius.

Enllaços al sistema de Serveis Socials de la Mancomunitat d’ Alcàntera, Càrcer, Cotes i Sellent: https://www.alcanteradexuquercarcercotesisellent.es/ca/pagina/serveis-socials-0 https://www.alcanteradexuquercarcercotesisellent.es/ca/pagina/horaris

Icona amb dues mans subjectant-se per les monyiques.

SERVEIS DE MEDIACIÓ

Servei de Mediació i Intermediació en problemàtiques hipotecàries i desnonaments. Assessorament jurídic, intermediació i negociació sobre préstecs i prevenció de desnonaments. Facilitant solucions útils i viables que ajuden a les persones a superar de forma positiva les problemàtiques hipotecàries i familiars.
Icona amb una dona fent costat a una altra dona.

SERVEIS/PROGRAMES PRESTATS PER A L’EQUIP DE SERVEIS SOCIALS

Els Serveis Socials són el conjunt d’actuacions orientades a millorar el benestar social de la ciutadania mitjançant la prestació d’informació, atenció i suport personal.

  • INFORMACIÓ I ORIENTACIÓAJUDA A DOMICILI
  • EMERGÈNCIA SOCIAL
  • CONVIVÈNCIA
  • ABSENTISME ESCOLAR
  • ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
  • RENDA VALENCIANA BÀSICA D’INCLUSIÓ
Logotip del banc d'aliments.

BANC D’ALIMENTS

Som una organització associada de repartiment, pel que donem la informació, rebem les sol·licituds i fem tres repartiments cada any d’aliments.

Icona amb dues persones treballant davant de dos ordinadors.

TREBALLS EN BENEFICI DE LA COMUNITAT

Cadascun dels municipis que formen part de la mancomunitat són entitats col·laboradores per a poder portar endavant plans d’execució de pena.

Els treballs en benefici de la comunitat (TBC) són una pena privativa de drets, que Serveis Socials i l’Administració Local, degudament coordinats amb l’Administració Penitenciària, podran establir el tipus d’activitats i el temps de compliment que duran a terme els penats al municipi corresponent.