Skip to content

Sellent posa en marxa la renovació de la seua xarxa d’aigua potable

Obres en els carrers de Sellent per a la renovació de la xarxa d'aigua potable
Obres en els carrers de Sellent per a la renovació de la xarxa d’aigua potable

Durant les pròximes setmanes, els carrers Bonaire i Blasco Ibáñez de Sellent veuran renovada la seua xarxa subterrània d’aigua potable. Este procés de renovació s’engloba dins la campanya d’inversions de la Diputació de València i la seua quantia total serà de 44.703 €. L’objectiu de la renovació, a més de millorar la xarxa d’aigües potables, resideix en la necessitat de complir amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible marcats per les institucions. Tal i com comenta l’alcaldessa de Sellent, Raquel Sancho, és un gran avanç per a la localitat: “Guanyem en sostenibilitat i benestar. Estes obres eren d’extrema necessitat. Els últims mesos, estes mateixes xarxes d’aigua havien patit bastants avaries i això havia causat moltes molèsties als veïns de les rodalies. Ara tot anirà millor i no es malgastarà tanta aigua”.

A més de les despeses que ocasionaven estes avaries, també es produïen problemes de pressió i continus talls en el subministrament. De moment, les obres ja han començat al carrer Bonaire, on s’estendran durant els pròxims dies.

Seguidament, es realitzarà el mateix procés al carrer Blasco Ibáñez per tal de solucionar els problemes.

Obres en els carrers de Sellent per a la renovació de la xarxa d'aigua potable
Obres en els carrers de Sellent per a la renovació de la xarxa d’aigua potable