Skip to content

L’Ajuntament de Sellent ha adquirit 4 màquines noves, 2 motosserres i 2 desbrossadores professionals

L’Ajuntament de Sellent ha adquirit 4 màquines noves, 2 motosserres i 2 desbrossadores professionals amb la subvenció  per a la gestió forestal i la prevenció d’incendis forestals de Reacciona 2022 de la Diputació de València per import de 5.400 € per tal d’incentivar les inversions en matèria de prevenció d’incendis forestales.