Skip to content

L’Ajuntament de Sellent ha sigut beneficiari del programa  d’incentius a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys

S’ha rebut de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació una subvenció del programa d’incentius a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana.

OBJECTIU ESPECÍFIC: Millorar l’accés a l’ocupació i a mesures d’activació de tots els demandants d’ocupació i en particular de les persones aturades de llarga duració, dels grups desfavorits en el mercat de treball i de les persones inactives

1