Skip to content

Manifest a Sellent pel Dia Internacional de la Dona

VIRGINIA ARTÈS, REGIDORA D’IGUALTAT DE SELLENT

Virginia artès, regidora d'Igualta de Sellent
Virginia artès, regidora d’Igualta de Sellent

Des de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Sellent, com l’any passat volem celebrar el Dia de la Dona Treballadora, però les circumstàncies de crisi sanitaria que estem vivint ens obliga a adaptar-nos i no poder reunir-nos, això si, seguirem donant-vos suport i fent-nos sentir. Per este motiu vos traslladem aquest manifest:


Com sabeu, commemorem esta semana el Dia Internacional de la Dona treballadora considerant que som totes, les que tenim un lloc en el mercat laboral, les que treballem en casa, o amb dues coses, que treballar, treballem totes de valent dins i fora.
I este és el motiu de que hui especialmente fem una reflexión sobre la situació laboral de les dones. És veritat que hem avançat i que ens recoltzen algunes lleïs, com arra la Lleï integral entre homes i dones, o la Lleï de conciliació de la vida laboral i familiar, però s’ha d’avançar molt més i hem d’estar unides e implicar-nos més cadascuna dins de les seues posibilitat en l’educació dels nostres fills i filles, net i netes, en lluitar per mi llorar la Lleï de conciliació laboral i familiar per a poder cuidar dels nostres fills i dels nostres majors. És cert que el mercat actual está amb poca dispo- nibilitat, fer agreujat per la crisi socioeconòmica i sanitària que estem patint, i també, perque no dir-ho per els obstacles del mercat laboral a l’hora de contractar a una dona, perque si ets jove no tens experiencia, perque et pots quedar embarassada o perque eres massa major i, a més a més, per la falta de poder reivindicatiu de les propies dones.


Considerem com han canviat els patrons i hui en día la incorporació de la dona al món laboral ja no és un desig nostre, és una necessitat de les famílies.
A més a més, hi ha que tindre en compte que les dones que no tenen treball fora de casa, tampoc tenen independencia económica, i són vulnerables per a patir més violencia de gènere, major risc de pobressa, exclusió social i problemas de salut i autoestima.
Per estes raons personals, familiars i sociales es fa necessari que en plantegem que poden fer per a millorar en la igualtat de oportunitats al mon laboral.

Vos proposem algu- nes qüestions per a la reflexión:
Els estereotips sexistes limiten els nostres recursos i frenen que podam veure altres alternatives, per tant es necessari que prenguem conciencia de les nostres possibilitats i recursos i apostem fort. Les dones som expertes en crear xarxes socials, Malgrat això no solem utilitzarles quan són fonamentals per a trovar feina o per a millorar en la carrera profesional.


En temps de crisi tenim que ser innovadores, bus- car solucions alternatives i creatives. Tenim que fer nostres, les propostes de la conciliació de la vida laboral i familiar, proposant horaris flexibles, demanant més servicis públics de guarderia i centres per als nostres majors, utilitzant les nostres xarxes socials per a recolzar-nos en la búsqueda de ocupació i en la creació de noves empreses.


Hem d’estar convençudes de que tenim el dret a tindre les mateixes oportunitats i sou en l’àmbit labotat, sobretot vist des de l’àmbit de la productivitat, per què?… Perque a major taxa d’ocupació de les dones, major contribució al ingrés estatal i menys pobressa entre nosaltres, aconseguint-se efectes beneficiossos per a les pensions socials, la qual cosa provoca que hi haguen més beneficis en el famílies.


Per altra part, no podem oblidar que el treball de les dones fora de casa va canviant els va- lors socials i familiars, cosa que genera canvis socials importants per al sistema, fonamentalment en temps de crisi.


També apuntar que en alguns sectors laborals fan falta treballadors qualificats i les dones podrien optar a estos sectors i així anar canviant els papers tradicionals.
Treballem per a una societat que s’enriquisca amb les aportaciones dels homes i dones en igualtat de condicions, sense exclusivitats en cap dels àmbits.
No podem permetre reculades en la conquesta dels nostres drets com a dones, com a clase obrera, com a persones que pretenem que lluitem i que volem una transformación social. Gràcies a totes les dones que esteu, heu estat i estareu lluitant e intentant fer posible un nou futur per a tots!

Endavant.