Skip to content

Programa d’incentius a la contractació de persones joves per les entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Cartell del programa d'incentius a la contractació de joves per les entitats locals
Cartell del programa d’incentius a la contractació de joves per les entitats locals

EMPUJU 2020. Programa de subvencions destinada a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

La destinació final d’aquestes ajudes i subvencions és la contractació per part dels Ajuntaments i les Mancomunitats de la Comunitat Valenciana, així com els seus organismes autònoms o altres entitats vinculades o dependents, de joves de menors de 30 anys.

L’Ajuntament de Sellent té concedida en el marc d’esta convocatòria, per a l’exercici 2020, una subvenció per a la contractació d’un jove desocupat menor de 30 anys i inscrit en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a peó.