Skip to content

Sellent ha aconseguit una subvenció de 1448 euros per a l’equipament informàtic de la biblioteca

Sellent ha aconseguit una subvenció de 1448 € per a l’equipament informàtic de la Biblioteca. El projecte ha sigut cofinançat al 53% per Fondos Feader, 38,14% per la Generalitat Valenciana i 8,86% pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Equip informàtic a la biblioteca municipal de Sellent
Equip informàtic a la biblioteca municipal de Sellent
Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural
Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural