Skip to content

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA A SELLENT PER A LA MILLORA DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA

Subvenció Millora del Cicle Integral de l’Aigua 2021 (Pla REACCIONA)

Expedient 306/21/MAM

La Diputació de València ha concedit a l’Ajuntament de Sellent una ajuda per realitzar l’obra «RENOVACIÓ DE COMPTADORS, IMPLANTACIÓ DE TELELECTURA I RENOVACIÓ D’UN TRAM DE LA XARXA DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE», per un import de 50.216,55 euros, per cobrir els costos d’execució d’obra.

Amb aquesta obra es pretén seleccionar la tecnologia de comunicacions i metodologia que millor s’adapta a les necessitats de la xarxa d’aigua potable de la localitat, procedir a la seua posada en servei i dotar-la del programari requerit per a poder accedir de manera remota a la lectura.